ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΊΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΤΌΛΟΥ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ ΛΎΣΕΙΣ GPS


Ξεκινήστε μια νέα εποχή αριστείας παρακολούθησης με την υπερσύγχρονη τεχνολογία GPS. Το Advanced GPS Tracker, σχεδιασμένο σχολαστικά, καταγράφει εικόνες, παρακολουθεί με ακρίβεια τα επίπεδα καυσίμου χρησιμοποιώντας τεχνολογία υπερήχων, ενσωματώνει απρόσκοπτα RFID και προσφέρει απαράμιλλα χαρακτηριστικά για ολιστική διαχείριση στόλου. Επανάσταση στην προσέγγισή σας στην παρακολούθηση με καινοτομία που οδηγεί.

Διερεύνηση  

4G ανιχνευτής GPS


Δυνατότητα
λήψης φωτογραφιών 4G GPS Tracker Απομακρ
υσμένη διακοπή λειτουργίας κινητήρα
Παρακολούθηση καυσίμου Λειτουργικότητα
Ελέγχου περιορισμού ταχύτητας

Προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης 4G GPS


Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών
Απομακρυσμένο κλεί
σιμο κινητήρα Έλεγ
χοι περιορισμού ταχύτητας παρακολούθησης καυσίμου

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο


Παρακολουθήστε οχήματα online μέσω SMS ή εφαρμογής για κινητά ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε. Επαναλάβετε τη διαδρομή οδήγησης και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες αναφορές στην πλατφόρμα.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
Τραβήξτε φωτογραφία

Τραβήξτε φωτογραφία


Καταγράψτε εικόνες χρησιμοποιώντας πρόσθετες κάμερες. Αυτόματη λήψη φωτογραφιών όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός. Υποστηρίζει έως και 4 κάμερες ταυτόχρονα.

Αναγνώριση οδηγού


Εκτελέστε αναγνώριση οδηγού χρησιμοποιώντας πρόσθετα σύνολα RFID. Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους οδηγούς, καταγράφοντας τον χρόνο οδήγησης και τις λεπτομέρειες τοποθεσίας κάθε οδηγού.

Αναγνώριση οδηγού
Παρακολούθηση Καυσίμων

Παρακολούθηση Καυσίμων


Υποστηρίξτε την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου μέσω ενός πρόσθετου αισθητήρα καυσίμου. Εφαρμόστε μέτρα κατά της κλοπής καυσίμου για βελτιωμένη εξοικονόμηση καυσίμου.

Υπενθύμιση ορίου ταχύτητας και υπέρβασης ταχύτητας επί τόπου


Περιορίστε εξ αποστάσεως την ταχύτητα και κόψτε το λάδι χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο ρελέ για να ακινητοποιήσετε το όχημα. Δημιουργήστε ήχο επί τόπου με ένα επιπλέον κουδούνι για να παρέχετε μια υπενθύμιση σε περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας.

Υπενθύμιση ορίου ταχύτητας και υπέρβασης ταχύτητας επί τόπου
Ανάλυση Συμπεριφοράς Οδήγησης

Ανάλυση Συμπεριφοράς Οδήγησης


Αναλύστε την οδηγική συμπεριφορά μέσω συναγερμών για σκληρή επιτάχυνση ή σκληρό φρενάρισμα.

Υποστήριξη διαφόρων συναγερμών


Διάφορες λειτουργίες συναγερμού περιλαμβάνουν συναγερμό SOS, συναγερμό διακοπής ισχύος, συναγερμό χαμηλής μπαταρίας, συναγερμό ταχύτητας, συναγερμό γεωγραφικού φράχτη, συναγερμό ανακίνησης, συναγερμό ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ACC, συναγερμό χιλιομέτρων, συναγερμό οδήγησης κόπωσης, συναγερμό κόπωσης κεραίας GPS, συναγερμός σκληρής επιτάχυνσης, συναγερμός σκληρού φρένου,

Υποστήριξη διαφόρων συναγερμών

10 βήματα Αυστηρός ποιοτικός έλεγχοςΔοκιμή διακόπ
τη Δοκιμή κ
ακής χρήσης Δοκιμή ανθεκτική σε σφάλ
ματα Δοκιμή τάσης ισχύος Δοκιμή αποθήκευσης τάσης
αποθήκευσης Δοκιμή
γήρανσης Δοκι
μή χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας Δοκιμή
δόνησης Δοκιμή κυ
ματισμού Δοκι

FMS

FMS


Ενσωμάτωση με το λογισμικό παρακολούθησης GPS FMS.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ  

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα